Nieuwsfeed

Haalt Gent mosterd in Oostende om parkeerprobleem vaklui aan te pakken? Oppositie hoopt van wel, stad belooft onderzoek

De stad Gent gaat onderzoeken of een nieuwe Oostendse aanpak om vaklui bewonersparkeerplaatsen te laten gebruiken tijdens dringende herstelingswerken ook in de Arteveldestad kan toegepast worden. Oppositiepartij N-VA zet het voorstel op de volgende Gentse gemeenteraad.