Nieuwsfeed

Gouden munt bewijst dat ‘valse’ keizer Sponsianus toch écht heeft bestaan

Experts deden hem in de 19de eeuw af als een fictieve figuur, maar nu denken wetenschappers toch dat hij écht heeft bestaan: Sponsianus I, die een Romeinse keizer uit de derde eeuw na Christus zou zijn geweest. Zijn naam en beeltenis prijken op gouden muntstukken, die meer dan 300 jaar geleden in Transsylvanië werden gevonden, maar als vals werden bestempeld.