Nieuwsfeed

Invoering van zwaardere straffen voor geweld tegen politie wordt vervroegd

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft samen met het college van procureurs-generaal en vertegenwoordigers van de politie besloten om politiegeweld zwaarder en sneller te straffen. Er wordt per parket ook een referentiemagistraat voor feiten van geweld tegen politie aangesteld, zodat geen enkel feit nog onvervolgd blijft.