Nieuwsfeed

Lerarentekort stijgt enorm, en sommige scholen worden harder getroffen dan andere

Basisscholen met kwetsbare kinderen worden harder getroffen door het lerarentekort. Ze vinden moeilijker leerkrachten en hebben bijgevolg meer niet-ingevulde uren. “Wie keuze heeft, kiest voor een zogenaamd gemakkelijkere school.”